Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a freepekseg.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. 

A freepekseg.hu  honlap a wix.com platformon működik. A wix.com (Wix.com Inc.; Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel; web: wix.com; E-mail cím: info@wix.com) biztosítja azt az online platformot, amelyen keresztül az általános honlap szolgáltatásainkat nyújtani tudjuk. Ennek keretében bizonyos, a honlapunkon keresztül megadott adatainak tárolása történhet a wix.com adattárjaiban, adatbázisaiban vagy bizonyos wix.com applikációkban.

 

A wix.com, vállalkozási feltételeiben (Terms of Use), illetőleg Adatvédelmi tájékoztatójában (Privacy Poliy) tett jognyilatkozata értelmében garantálja, hogy saját adatkezelési szabályzata megfelel a GDPR követelményeinek, és minden adatot kellően biztonságos eszközökön és technológiai megoldásokkal (tűzfallal) védett szervereken tárol.

 

A wix.com általános adatkezelési szabályzatát a következő címen találja: https://www.wix.com/about/privacy.

 

A wix.com honlapok beépített ún. Cookie-kat (sütiket) is használnak, melyek célja a felhasználói élmény javítása, és a honlap biztonságának megőrzése. A Cookie-kat a felhasználó saját számítógépéről törölheti, vagy alkalmazásukat a saját számítógépén/böngészőjében le is tilthatja.

A wix.com által használt Cookie-król részletes információ a következő címen érhető el: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

A honlap független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, melyek segítik a honlap működését (pl. jquery és egyéb javascript és css keretrendszerek), vagy a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését, illetve a látogatásokra vonatkozó statisztikák elkészítését. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A honlap a Google Analytics megoldásait használja, mely adatok tekintetében az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatója, így az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat az adatkezelő tud biztosítani (http://www.google.com/analytics/hu-HU/)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

E jogszabályi kötelezettségünknek eleget tevő  TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL dokumentumunkat a linkre kattintva érheti el.